Streda 20. 11. 2019
Dnes má sviatok: Félix, zajtra Elvíra

O viac ako desatinu vyššia cena nad rámec zmluvy je neplatná

11. 08. 2014
Takéto zvýšenie ceny zákon explicitne uvádza ako neprijateľnú podmienku a sankcionuje ju absolútnou neplatnosťou, v takom prípade spotrebiteľ musí mať právo odstúpiť od zmluvy.

Bratislava - Zvýšenie ceny tovaru alebo služby o viac ako desať percent nad rámec dohodnutý v zmluve je považované za neprijateľnú podmienku, a teda neplatné. „Takéto zvýšenie ceny zákon  explicitne uvádza ako neprijateľnú podmienku a sankcionuje ju  absolútnou neplatnosťou. V takom prípade spotrebiteľ musí mať právo odstúpiť od zmluvy,“ povedala pre TASR advokátka Jana Martinková.

Podľa nej zákon presne stanovuje oblasti, ktoré najčastejšie zneužívajú dodávatelia a spotrebitelia môžu poukázať na ich neplatnosť. Vo všeobecnosti ide o ustanovenia, ktoré spotrebiteľovi uberajú, alebo obmedzujú jeho práva, napríklad pri uplatnení zodpovednosti za vady či škodu, alebo umožňujú dodávateľovi jednostranne ukončiť a meniť ustanovenia zmluvy. Takisto, ak má spotrebiteľ splniť dodatočné požiadavky dodávateľa, no nemal možnosť sa s nimi oboznámiť pred uzavretím zmluvy, alebo má uhradiť plnenia, o ktorých nebol preukázateľné informovaný.

Viaceré neprijateľné podmienky sa týkajú aj finančných náležitostí zmlúv. „Napríklad, ak umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie v prípade, ak s ním neuzavrie zmluvu, alebo od nej odstúpi. Čiže spotrebiteľ poskytne dodávateľovi preddavok na budúce plnenie alebo kauciu a dodávateľ by si túto kauciu nechal aj v prípade, že by k uzavretiu kúpnej zmluvy napokon nedošlo,“ zdôraznila Martinková a dodala ďalšie neprijateľné požiadavky, ako sú neprimerane vysoké pokuty pre spotrebiteľa, príliš vysoké zabezpečenie splnenia jeho záväzku, či plnenia za rôzne finančné, poistné, asistenčné služby, ktoré nesledujú jeho záujmy.

Medzi ne patrí aj požiadavka viazanosti na spotrebiteľa. Teda aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou, aj keď pri uzavieraní bolo zrejmé, že jej predmet možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase. „V zmysle toho je neprípustné uzavierať dlhodobé zmluvy s dodávateľmi služieb, ak povaha tejto služby nevyžaduje viazanosť na konkrétneho dodávateľa, navyše, ak je na trhu viac alternatívnych dodávateľov, alebo ak dlhodobú viazanosť dodávateľ nekompenzuje spotrebiteľovi mimoriadnymi výhodami oproti konkurencii. Toto obmedzenie sa netýka napríklad nájomných zmlúv, poistných zmlúv či zmlúv na základe ktorých sa poskytuje opakovaná činnosť,“ upozornila Martinková.

Rovnaký legislatívny pohľad ponúka aj európska smernica o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. „Nekalá zmluvná podmienka nezaväzuje spotrebiteľa, a teda nie je potrebné, aby spotrebiteľ vopred úspešne napadol takúto podmienku na súde,“ uzavrela advokátka.

Foto, text: © 2014 TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Diskusia   0