Utorok 12. 11. 2019
Dnes má sviatok: Svätopluk, zajtra Stanislav

V transparentnosti je mesto zatiaľ na veľmi priemernej pozícii

15. 10. 2015
Audit v Trnave financovala nadácia Zastavme korupciu, ktorej jedným zo zakladateľov je trnavský rodák Miroslav Trnka.

Trnava – Spolu 17 kľúčových oblastí správy mesta hodnotila Transparency International Slovakia (TIS) počas protikorupčného auditu, ktorý robila v uplynulých mesiacoch na radnici v Trnave. Podľa výsledkov, ktoré dnes zverejnila, sa Trnava v rámci Slovenska pohybuje v transparentnosti na úrovni priemeru, avšak v porovnaní s podobnými mestami zaostáva. TIS hodnotila stav ku koncu prvého štvrťroka 2015, teda k začiatku tohto volebného obdobia.

Audit v Trnave financovala nadácia Zastavme korupciu, ktorej jedným zo zakladateľov je trnavský rodák Miroslav Trnka. Nadácia považuje odbornú analýzu korupčného potenciálu v samospráve za potrebnú na ceste za znižovaním priestoru pre neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami.

TIS hodnotila, ako informoval riaditeľ Gabriel Šípoš, transparentnosť, ne/existenciu pravidiel a participáciu občanov. Vo svojej hodnotiacej správe konštatovala niekoľko slabých miest etickej infraštruktúry a poskytla pohľad na vybrané politiky z hľadiska priestoru pre korupciu. Nedostatkom v oblasti sprístupňovania informácií občanom je podľa správy zverejňovanie zmlúv mestskými firmami, kde metodické usmernenie zo strany mesta je nejasné a neexistujú kontrolné mechanizmy. Zaznamenaný bol aj nedostatok verejne dostupných informácií o činnosti a výsledkoch práce Komisie mestského zastupiteľstva pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. Pri verejnom obstarávaní je slabšou stránkou používanie konceptu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a riziká vznikajú aj pri rozhodovaní o odpúšťaní daní, poplatkov, pohľadávok a nájomného na nebytové priestory, rovnako ako pri poskytovaní dotácií.

„Upozorňuje, že pri predaji či prenájmoch chýbajú pravidlá, ako vopred konzultovať majetkové prevody s príslušným výborom mestskej časti," uviedol Šípoš. Na mestskom úrade podľa TIS nie sú dostatočne precízne ani zásady na výberové konania zamestnancov a etický kódex zamestnancov je skôr na papieri a do praxe sa príliš neaplikuje. Bytová komisia má veľkú voľnosť pri prideľovaní bytov, keďže neexistujú presnejšie formalizované kritériá. Taktiež sa na členov bytovej komisie nevzťahujú žiadne predpisy, ktoré by definovali ich povinnosti alebo obmedzenia v prípade potenciálneho konfliktu záujmov.

Ako nadpriemerné, naopak, hodnotila TIS realizáciu elektronických aukcií v meste a tiež komunikáciu prostredníctvom sociálnej siete. "Trnava má na sociálnej sieti najviac fanúšikov z desiatich porovnateľných miest," uviedol Šípoš. Po hodnotiacej správe TIS môžu nasledovať, ako dodal, konkrétne odporúčania v jednotlivých oblastiach, ak mesto prejaví záujem.

Primátor Trnavy Peter Bročka výsledky auditu nevníma ako príležitosť dokázať, čo predchádzajúca garnitúra na radnici urobila či neurobila. "Pre nás je veľmi dôležité vedieť, kde stojíme dnes a kam sa máme pohnúť," povedal Bročka. Pre nápravné kroky je vo viacerých prípadoch potrebný politický konsenzus medzi zastupiteľmi a verí, že tento sa podarí dosiahnuť a nájde porozumenie aj u služobne starších poslancov. Primátor má preto záujem o pokračovanie spolupráce s TIS. Šípoš vyjadril nádej, že na budúci rok, keď bude TIS opäť robiť rebríček transparentnosti, sa Trnava posunie zo svojho aktuálneho 42. miesta vyššie. I keď, ako dodal, výsledky zmien skôr ako o rok sa očakávať nedajú.

Foto, text: © 2015 TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Diskusia   0